Uslovi korišćenja
The Terms of Use1. Donacije

Poslovanje sajta www.fbd.org.rs,   donacije koje se vrše putem ovog sajta, kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualni sporove u vezi sa donacijom biće nadležni sudovi Republike Srbije.

1.1. Donatori

Uplate donacija mogu izvršiti sva zainteresovana lica sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

1.2. Doniranje

Donator je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime donacije bezuslovno pređu u svojinu FBD, Forum za bezbednost i demokratiju, Obalskih radnika 4G, 11000 Beograd, MB:17562509, PIB:103398657) kao organizacije koja upravlja sajtom www.fbd.org.rs

1.3.1. Unošenje iznosa donacije

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Na donacije se ne obračunava PDV.

1.3.2. Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje

Unosom podataka u formular (podaci o donatoru, podaci sa platne kartice i iznos) i potvrdom na odgovarajuće dugme donator potvrđuje odabrani iznos donacije, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o donatoru. Pre potvrde narudžbenice, možete odustati od doniranja ili izvršiti izmene u vezi sa donacijom.

Potvrdom narudžbenice donator vrši plaćanje donacije.

Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu koju je naveo.

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

Podaci o platnoj kartici koje donator unosi prilikom doniranja su vidljivi samo procesoru platnih kartica Corvus Pay i Banci Intesa Beograd.
FBD ni u jednoj fazi doniranja nema pristup podacima o donatorovoj platnoj kartici.

1.4. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PCI DSS sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Corvus Pay, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na njihovim stranicama.
Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.5. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, donator može izvršiti reklamaciju na email adresu: donor@fbd.org.rs

1.6. Povraćaj donacije

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos donacije, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

U slučajevima pogrešnih iznosa za donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate donacije, na elektronsku adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili poštom na adresu FBD, B.Baruh 9, 11158 Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.

Donator će biti kontaktiran od strane FBD u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju FBD će  moći da isplati donatoru samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev FBD obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Zahtevi za povraćaj podneti posle isteka roka od 120 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

2. Zaštita privatnosti

FBD se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. FBD prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje donatora u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o donatorima se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni i saradnici FBD su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

FBD  se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja donatora. Donator je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od  FBD, a FBD je dužan da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.

3. Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu ne može se koristiti bez prethodne  saglasnosti FBD.

4. Komunikacija sa korisnicima

Celokupna komunikacija donatora i FBD se odvija se putem emaila na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontakt telefon: +381.(0)11.405.24.67

5. Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu donacija se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. FBD zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.fbd.org.rs .

6. Politika privatnosti

Udruženje građana FBD, Forum za bezbednost i demokratiju, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (u nastavku: FBD) obrađuje vaše podatke o ličnosti, i obavezuje se i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora, u skladu sa važećim zakonskim okvirom Srbije i Evropske unije.

FBD prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge (email adresa, ime i prezime, broj telefona).

Vaši podaci se koriste za pružanje osnovnih usluga, obradu transakcija i ponude novih sadržaja i usluga. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni i saradnici FBD su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

FBD ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje prikupljene podatke o ličnosti trećim licima i ne koristi ih ni u koje druge svrhe.

FBD čuva vaše podatke tokom tokom trajanja usluge. FBD ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. FBD vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije u Srbiju, a transfer podataka se sprovodi na osnovu Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojila Evropska komisija. FBD ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srfbije.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem FBD, Braće Baruh 9, 11158, Beograd, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili telefonom na +381 (0)11 3408 900.

7. Drugi načini donacija/Other ways of donations

 

U Srbiji

DONACIJE U DINARIMA


Na naš tekući račun:  160-924675-57  
Svrha plaćanja: Donacija,
Primalac: FBD, Beograd

 

DONACIJE IZ INOSTRANSTVA
DONATIONS FROM ABROAD


INSTRUKCIJE ZA TRANSFER U USD
INSTRUCTION FOR TRANSFERS IN USD

56: Intermediary IRVTUS3N  THE BANK OF NEW YOURK MELLON, NEW YORK, NY, USA

57: Account with institution: DBDBRSBG BANCA INTESA AD BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7 BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

59: Beneficiary: /RS351606000000061446551 USD FORUM ZA BEZBEDNOST I DEMOKRATIJU, OBALSKIH RADNIKA 4G BEOGRAD, REPUBLIC OF SERBIA  

 

INSTRUKCIJE ZA TRANSFER U EURIMA
INSTRUCTION FOR TRANSFERS IN EUR

56: Intermediary BCITITMM INTESA SANPAOLO SPA MILANO, ITALY

57: Account with institution: DBDBRSBG BANCA INTESA AD, BEOGRAD BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 7 REPUBLIKA          SRBIJA

59: Beneficiary: / RS35160005087002547289 FORUM ZA BEZBEDNOST I DEMOKRATIJU


ZAHVALJUJEMO VAM SE NA PODRŠCI
THANKS FOR YOUR SUPPORT