Metod

 

 

Podstičemo

razvijanje i širenje demokratske i bezbednosne kulture;

stepen obaveštenosti javnosti i razumevanje i tumačenje osnovnih principa, instrumenata i aktera u oblasti bezbednosti i njene demokratske reforme;

 
razvoj inicijativa i istraživačkih projekata u skladu sa našim ciljevima;

uspostavljanje saradnje, razmene iskustava, naučnih i stručnih informacija sa odgovarajućim naučnim i stručnim institucijama, udruženjima, fondacijama i afirmisanim pojedincima u zemlji i inostranstvu.


Utičemo 

da javnost  podržava reformske demokratske procese, posebno u oblasti bezbednosti i zaštite ljudskih prava i sloboda;

javnim delovanjem - argumentima, znanjem, stvaralaštvom -  sopstvenom izdavačkom i medijskom delatnošću, organizovanjem  stručnih skupova, savetovanja, seminara i putem aktivnosti naših ekspertskih timova.