Misija

 

Forum za bezbednost i demokratiju kao svoj vrhunski vrednosni princip zastupa uverenje da su pitanja odbrane, bezbednosti neodvojiva od pitanja građanskih i ljudskih prava i sloboda, političke i socijalne stabilnosti.
FBD u tom smislu od svog osnivanja promoviše i podstiče evroatlanske integracije Srbije.