Koordinator grupe: LUKA JOVANOVIĆ, advokat 

      LINK                                                 SADRŽAJ
   
12.03.2024.  Sudski proces protiv advokata Kokanovića oslikava sve dublje poniranje ka autoritarnosti  
   
28.01.2023.  Da sloboda govora bude PRAVO, a ne RIZIK
   
15.11.2022.  Povodom najnovijih napada na profesora dr Nikolu Samardžića
03.06.2022.  Protiv bilo čijeg gušenja slobodnog dijaloga 
   
05.08.2021.  Povodom prekida promocije knjige Svetislava Basare
12.03.2021.  Osuda napada na Dinka Gruhonjića 
23.02.2021.  Sloboda reči, pretnje i pajseri
27.01.2021.   Poslanici da ne prete sudijama
11.01.2021.  Povodom napada na prof. dr. Vladmira Kostića, predsednika SANU
   
22.12.2020.  Pokrenuto formiranje  Grupe 46