GENERAL NINOSLAV KRSTIĆ od 2004. do jula 2012. godine - u kojoj je posle kraće bolesti preminuo -  bio je prvi  predsednik FBD.
Od 2003. do 2007. godine bio je potpredsednik Koordinacionog tela za Jug Srbije. 
 
Rodjen je 10. jula 1946. godine u selu Niševac u opštini Svrljig, u niškom okrugu. 
Čitav svoj radni vek proveo je kao vojnik, od najnižeg  do čina general-potpukovnika.

1999.bio je načelnik Štaba 1. armije VJ. 
2001.bio je Komandant združenih snaga bezbednosti (vojske i policije) koje su - u saradnji sa medjunarodnom zajednicom i KFOR-m  - slomile pobunu albanskih terorista uspostavlajući mir na jugu Srbije ( u opštinama Preševo Bujanovac i Medvedja ) -  bez 
ijedne civilne žrtve.

Bio je jedini je general koji je ranjen tokom bombardovanja 1999. godine.

Bio je i prvi general Vojske Srbije i Crne gore koji je - posle bombardovanja - 2001. zvanično posetio sedište Alijanse u Briselu i razgovarao sa generalnim sekretarom NATO George-om Robertson-om o bezbednosnim pitanjima na jugu Srbije, saradnji sa KFOR-om i o evroatlanskim perspektivama Srbije.

Posle komandovanja združenim snagama na jugu Srbije, bio je Glavni ispektor Vojske Srbije i Crne Gore.
Penzionisan je 2003. godine u činu general-potpukovnika.