Beograd, 25.04.2023                                                                


                                                                     SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

                     Sad valja sprečiti da Briselski sporazum
                   ne uzurpiraju i ne ponište njegovi protivnici
 


Forum za bezbednost i demokratiju sa velikom zabrinutošću prati događanja oko nedavno održanih lokalnih izbora na severu Kosova i jedako i izjave državnih zvaničnika i visokih diplomatskih predstavnika neposredno nakon objavljivanja njihovih rezultata.
FBD takođe sa oprezom iščekuje dalji razvoj događaja na predstojećem sastanuku predstavnika Beograda i Prištine u Briselu.

FBD smatra kako trenutni razvoj političke situacije predstavlja do sada najveće iskušenje za pregovarački proces Beograda i Prištine, koji je nedavno obeležio svoju desetu godišnjicu.
FBD pritom naglašeno strahuje da bi dalja eskalacija takvog sadašnjeg stanja mogla izavati tektonske političke poremećaje velikih razmera, koji ne samo što bi ugrozili evro-atlantske integracije Srbije već bi vodili i njenoj trajnijoj političkoj (samo)izolaciji iz koje se ne nazire jasan izlaz.

FBD zbog toga posebno od potpisnika Briselskog sporazuma - kao i od svih učesnika u dogovoru postignutom u Ohridu - očekuje da ulože sve svoje političko umeće i kapacitete da se suprotstave daljem urušavanju postojeće dinamike pregovaračkog procesa između Beograda i Prištine i njegovom isklizavanju u stranputicu koja bi mogla da rezultira njihovim zamrzavanjem ili krahom, a postignuti i planirani rezultati Briselskog sporazuma budu uzurpirani i poništeni od političkih snaga koje su mu se suprotstavljale od trenutka njegovog potpisivanja.

FBD na kraju, ali nikako na poslednjem mestu, u smislu odbrane Briselskog sporazuma, osnaženog dogovorom u Ohridu, ima posebna očekivanja od Evropske unije, kao njihovog garanta, a jednaka, pa čak i veća, od američke administracije i njenih diplomatskih predstavnika i emisara na Zapadnom Balkanu smatrajući da se novonastala situacija najbolje može prevazići povećanim angažovanjem Sjedinjenih država i nihovim jačim zalaganjem za održavanje postignutih dogovora i u Beogradu i u Prištini.