Beograd, 5. avgusta 2022.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

 KRAH(OVI) SAVETA REM 

 

Forum za bezbednost i demokratiju povodom objavljenog sažetka obrazloženja odluke Saveta REM o dodeli nacionalnih frekvencija, uz ekstremnu indignaciju izražava žaljenje pred očiglednim neuspehom ove institucije da svojom odlukom jasno sankcioniše ponašanje pružalaca medijskih usluga koji su svojim minulim radom nebrojeno puta jasno demonstrirali nepoštovanje upravo svih onih standarda i vrednosti zbog kojih je REM i uspostavljen da bi te standarde i vrednosti štito!

FBD ističe da je predmetna odluka REM, osim što je duboko nepravična, izrazito upitna i u smislu svoje zakonitosti i da to predstavlja i izuzetno ozbiljan društveni problem, u tolikoj meri da bi se o ovoj odluci, u najkraćem roku, morale izjasniti nadležne institucije - kako po predlogu samih učesnika na konkursu, tako jednako i u interesu celokupne javnosti i demokratskog poretka i vladavine prava!

FBD smatra da su članovi Saveta REM svojom odlukom - kakva god bude bila njena konačna sudbina - kao pojedinci i kao kolektiv nedvosmisleno demonstrirali kako taj Savet u svom sadašnjem sastavu nije u stanju da obavlja poverene mu poslove i da je, u svetlu njegovih rezultata, dalji rad ovakvog Saveta REM i nesvrsishodan i besmislen, a politički i kontraproduktivan.

FBD zbog navedenog očekuje da će revitalizacija REM kao duboko zapuštene ustanove u narednom periodu biti jedna od hitnih i glavnih tema za novi saziv Narodne skupštine.
 
FBD smatra da bi ishod skupštinske debate trebalo da vodi funkcionalnijem Savetu REM koji bi sa stručnim i moralnim integritetom zaista bio u stanju da osigura stvarni medijski pluralizam i da aktivno štiti i unapređuje medijske standarde u oblasti informisanja, kulture i obrazovanja - rečju da čini sve ono što je sadašnji Savet svojim minulim radom ne samo da  nije uspeo već  je zapravo ugrozio preko svake mere.