Beograd, 12.januara 2022.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

PORUKE JEDNOG TV URATKA 

Forum za bezbednost i demokratiju ocenjuje da nedavno prikazivanje pamfletskog televizijskog uratka ‘’Meta porodica‘‘ - koji je potpisao Tomislav Lovrenković, a prikazala televizija Pink - nepotrebno, a dodatno i opasno, opterećuje već lošu postojeću društvenu i političku klimu u Srbiji i ugrožava bezbednost novinara i pojedinaca koji se u njemu pominju.

FBD smatra da se sa tako demonstriranom praksom i metodom ugrožavaju prava zagarantovana ustavom – od slobode govora do prava na individualnu bezbednost - i da oni, ako se ne osude i ne zaustave, trasiraju put sveopšte delegitimizacije predstojećih predsedničkih i parlamentarnih izbora i pre nego što su oni i formalno raspisani.

FBD na kraju ukazuje i da ovaj incident nije samo neposredna pretnja nezavisnim novinarima i opozicionim političarima već da on ugrožava i onog kojeg se navodno štiti - te da bi se mogao sagledati i kao prikrivena opomena da bi i on sam mogao biti podvrgnut istom metodu obračuna ako skrene sa puta na kom ga i prate i usmeravaju takvi ‘‘zaštitari‘‘ i distancira se od njih.