Beograd, 03.10.2021.SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom protesta advokata

 

Forum za bezbednost i demokratiju na jučerašnje mirne građanske proteste advokata i građana Srbije gleda kao na još jedno izjašnjavanje protiv ugrožavanja vladavine prava do kojeg je, ovog puta,  došlo usled nedavnih odluka Vrhovnog kasacionog suda.

FBD ističe i podseća da su advokati, kroz organizovanje ovih protesta, kao i tokom poslednjih 5 meseci u više navrata, uspešno ukazivali i upozoravali na opasnosti po vladavinu prava u zemlji, istovremeno braneći (s dobrim razlozima ) i svoju ustavom predviđenu poziciju u pravnom poretku Srbije.

FBD upravo u tom kontekstu upozorava na opasnost da ove proteste prisvoje grupe koje bi da ih zloupotrebe kao platformu za promovisanje sopstvenih političkih agendi i ličnih ambicija koje, međutim, ni u programskom, ni u vrednosnom smislu nemaju dodirne tačke sa ciljevima protesta i ulogom advokature.

FBD zato apeluje i očekuje od učesnika protesta iz redova advokature da takvu uzurpaciju ne dozvoljavaju, da brane i svoj protest i njegovu agendu od takvih nasrtaja, a poziva ih da saradjuju sa onim društvenim i političkim akterima čije je delovanje komplementarnije sa idealom vladavine prava, koji je u Srbiji ostvativ samo kao u punopravnoj članici Evropske Unije.

FBD stoga i ovom prilikom i ne na poslednjem mestu, podseća kako  samo kroz puno poštovanje ustavom proklamovane vladavine prava Srbija može uspešno nastavljati svoje evroatlanske integracione procese.