Beograd, 13.09.2021.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U OČEKIVANJU EU PARLAMENTARACA
I NASTAVKA DIJALOGA O IZBORIMA

Forum za bezbednost i demokratiju na početku nedelje u kojoj se očekuje nastavak međustranačkog dijaloga uz učešće predstavnika Evropskog parlamenta pozdravlja njihov dosadašnji napor u traženju puta i rešenja za poboljšavanje izbornih uslova uoči lokalnih, parlamentarnih i predsedničkih izbora za koje se očekuje da će u Srbiji biti raspisani u proleće 2022. godine.

FBD naglašava da predloženi tekst mera za unapređenje izbornih uslova, kojo je objavljen prošle nedelje, predstavlja tek radnu verziju ovog dokumenta, a nikako njihov definitivan i konačan predlog.

FBD uz ovo smatra da direktno i promptno odbacivanje ovog predloga parlamentaraca EU, kojem smo svedočili prethodnih dana, prejudicira negativan ishod pregovora i da, istovremeno, razotrkiva i nevoljnost i kolebljivost da se priključivanje Srbije EU postavi kao glavni spoljnopolitički prioritet.

FBD primećuje da se radni tekst predloga delom bavi i posledicama nastalim zbog prošlogodišnjeg bojkota izbora baš od strane onih organizacija koje ovaj radni tekst sada „odbacuju“. U tom smislu takva njihova reakcija se može tumačiti i kao odbijanje preuzimanja vlastitog dela odgovornosti za trenutnu političku situaciju u zemlji.

FBD zato još jednom ističe da uloga predstavnika Evropskog parlamenta nije neposredno zastupanje interesa bilo koje strane i da su oni tu opasnu zamku uspešno izbegli, a naglašava da je dužnost pregovarača, kako vanparlamentarnih stranaka jednako tako i vladajuće većine, da ispolje minimum dobre volje i dobre vere u procesu pregovaranja.

FBD otud očekuje od učesnika ovog procesa da napore posredovanja Evropskog parlamenta u prevazilaženju trenutne političke krize, do koje došlo usled nepromišljenog i ishitrenog postupanja sa jedne strane, a sa druge nevoljnosti za pružanje minimalnih garancija za pravičnu izbornu utakimicu, shvate krajnje ozbiljno.

FBD upozorava i naglašava da bi neuspeh ovih pregovora mogao voditi do nesagledivih i potencijalno kobnih posledica za sve pregovarače, a koje bi, opet, mogle da dovedu do ozbiljnijeg dugoročnog ugrožavanja i fatalnog zastoja u pridruživanju Srbije EU.