Beograd, 29. jula 2021.

 

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


O pooštravanju kaznene politike prema maloletnicima


Forum za bezbednost i demokratiju skreće pažnju javnosti i medijima da je juče završena, nedopustivo kratka, javna rasprava o izmenama zakona o maloletnim počiniocima krivičnih dela kojima se neosnovano pooštrava kaznena politika prema maloletnim licima i u značajnoj meri umanjuju njihova osnovna ustavna prava.

FBD ukazuje na poražavajući činjenicu da su predložene izmene u javnosti i posebno u medijima, i štampanim i elektronskim, ostale ispod radara i da to ne opravdava zaokopljenost skandaloznom Aferom Belivuk.

FBD posebno ističe da upravo u kontekstu te afere i istorijatu dugogodišnjih manipulacija sa fudbalskim navijačima, u sredini naviknutoj da maloletni počinioci krivičnih dela tranzitiruaju u organizovani krriminal i mafiju, predložene izmene neće doprineti većoj bezbednosti zemlje, a ni maloletnih lica.

FBD smatra da se pukim pooštravanjem represije prema maloletnicima, najosetljivijem delu stanovništva Srbije, oni samo izlažu još većem većem riziku da ostanu zarobljeni u svetu kriminala, čime se direktno ostvaruju upravo one posledice koje bi kaznena politika koja počiva na principima propisanim u Ustavu i potpisanim međunarodnim konvencijama trebalo da sprečava.

FBD, posebno apostrofira predlog izmena po kojima bi ubuduće maloletno lice koje je počinilo krivično delo bilo moguće saslušati bez prisustva branioca, roditelja ili staratelja!

FBD ističe da se time krše najosnovnija ustavna prava nepunoletnih lica, a podseća i na ovdašnje u javnosti često spominjane afere sprega izmeju kriminalaca i policije, ili političku zloupotrebu maloletnika, što pomenutim zakonskim rešenjima pre može biti podstaknuto nego sprečavano.

FBD otud apeluje na sve one koji će biti u prilici da u daljem postupku utiču na sudbinu ovih predloženih izmena i pooštravanje kaznene politike prema maloletnicima, još jednom savesno i svestrano razmotre predložene izmene, a na javnost i medije da na dalji postupak donošenja ovih izmena obrate mnogo veću i dužnu pažnju!