Beograd, 17. oktobra 2020.

 

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


U susret novom talasu Covida19 i novoj Vladi Srbije


Forum za bezbednost i demokratiju
izražava veliku zabrinutost pred najavama i dokazima pogoršavanja epidemiološke situacije izazvane Coronavirusom i naglašava da su teret i politički uslovi i pritisci  pod kojima funkcioniše kako Krizni štab tako i zdravstveni sistem kao takav neporecivi. 

FBD deo uzroka ovakvom stanju stvari delimično vidi i u gubitku poverenja u odluke Kriznog štaba do kojeg je došlo usled objavljivanja protivrečnih podataka o broju zaraženih, broju smrtnih slučajeva, kao i usled često uočljivih protivrečnosti obrazloženja odluka štaba, na šta je FBD već ukazivao prethodnih meseci.
Ali uoči najava novog talasa Covida19 zabrinutost FBD dodatno uvećava saznanje da on zatiče Srbiju i kao državu i kao društvo opterećene posledicama neuspelog političkog dijaloga kojem niko od glavnih učesnika nije pristupao sa dobrom voljom za postizanje minimuma društvenog konsenzusa.
U tom smislu FBD posebno opasnim i nečasnim smatra one političare i političke stranke koji pogoršanje epidemioloških prilika koriste i vide kao pogodan put za destabilizaciju društva i države u funkciji njihovih političkih ciljeva i interesa.    

FBD upozorava da će novo razbuktavanje pandemije, do kojeg je već došlo u regionu i u Evropi, ponovo zahtevati odlučne, a možda i drastične mere i da to kao apsolutni prioritet nalaže hitnost konstituisanja  svih organa Narodne skupštine i formiranje nove vlade.
FBD podseća da je cilj izbora, koji su bili raspisani i održavani u uslovima pandemije, morao da bude konstituisanje svih Ustavom propisanih grana vlasti kako bismo u punom kapacitetu mogli da se nosimo sa možda najvećim epidemiološko-bezbednosnim  izazovom sadašnjih generacija.  Koliko smo trenutno daleko od toga govori činjenica da u ovom trenutku čak nema osnovnih pretpostavki za zakonito proglašavanje vanrednog stanja, ukoliko bi se ono pokazalo neophodnim, a kao što se već pokazalo u nekim evropskim državama.

FBD, ne na poslednjem mestu, smatra posebno važnim kakva će biti buduća vlada.
FBD je uveren da ona ne bi izneverila raspoloženje građana iskazano na izborima, ako bi mandatarka u nju uključila predstavnike svih parlamentarnih ali i relevantnih vanparlamentarnih stranaka i istaknutih nestranačkih pojedinaca i eksperata. 
FBD smatra da bi tako sastavljena  vlada pre svega mogla biti sagledavana kao garancija potrebne  solidarnosti svih u borbi protiv Coronavirusa, što bi morao biti njen primarni cilj,  a koja bi nakon prestanka pandemije organizovala vanredne parlamentarne izbore pod uslovima prihvatljivim svim političkim akterima.