20. avgust 2019.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 


NE PREVRTATI STOLOVE ZA KOJIMA SE RAZGOVARA

Forum za bezbednost i demokratiju posle trećeg održanog okruglog stola predstavnika vlasti, opozicionih partija i organizacija civilnog društva na Fakultetu političkih nauka, gde se razgovaralo o izbornim uslovima, izražava zabrinutost zbog najava pojedinih učesnika tih razgovora da će bojkotovati njihov nastavak kao i da će bojkotovati predstojeće parlamentarne izbore 2020.


FBD
smatra da posezanje za takvim koracima, koji za cilj imaju prebacivanje odgovornosti za nepostizanje dogovora o izbornim uslovima isključivo na vladajuću koaliciju pa čak i na organizatore okruglog stola iz nevladinog sektora, samo dodatno produbljuje i zaoštrava postojeće podele u društvu, a zbog čijeg rešavanja je okrugli sto bio i organizovan, dok prevazilaženje postojeće političke situacije mirnim putem čine još neizvesnijim.


Forum za bezbednost i demokratiju
podseća političke aktere koji pozivaju građane na vaninstitucionalno delovanje da nekadašnje petooktobarske promene, kao i zimske demonstracije 1996/97 pre njih, za svoj cilj nisu imale promenu vlasti nasilnim putem već odbranu izbornih rezultata ostvarenih na prethodno održanim izborima,  na kojima su građani Srbije glasali za konkretne političke ideje i programe, da nisu predstavljale puku želju za rokadom između vladajuće garniture i opozicionih političkih stranaka,  već suštinski raskid sa aktuelnom politikom koja tada nije uživala podršku javnosti.


FBD
smatra da bi (od)ustajanje od stola za kojim se razgovara i njegovo faktičko prevrtanje odbijanjem da se političke nesuglasice razrešavaju institucionalnim, nenasilnim putem imalo nesagledive posledice po budućnost Srbije i njene integracijske procese sa EU, kao i po evropsku perspektivu celog regiona te da bi takve odluke i posledice, njihovim zagovornicima nesumnjivo trebalo pripisati u umišljaj, jer ih preduzimanjem takvih koraka ili aktivno žele ili ih pasivno prihvataju.


FBD
na kraju, ali ne na poslednjem mestu upozorava najširu javnost na mogućnost i opasnost da bi u slučaju neuspeha pomenutih razgovora ili njihovog prekida,  mediji i organizacije civilnog društva mogli biti proglašeni odgovornima za probleme koje ni  partije na  vlasti ni u opoziciji medju sobom nisu u stanju da prevazidju, što bi bilo pogubno  po  demokratsku budućnost Srbije.