Beograd, 12. aprila 2019. 
                                                                              

 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SPREČITI DALJE URUŠAVANJE  PROKLAMOVANIH  DRŽAVNIH CILJEVA I INSTITUCIJA

Polazeći od evidentnih aktuelnih tenzija i konfrontacija na političkoj sceni i u društvu Forum za bezbednost i demokratiju izražava duboku zabrinutost za dalji nastavak procesa evropskih integracija Srbije i budućnost osetljivijih i trenutno ugroženih  pregovora Beograda i Prištine!

Forum za bezbednost i demokratiju pri tom posebno upozorava  na političare koji, bilo da su na vlasti ili u opoziciji, te opasnosti previđaju ili minimiziraju ili, što je još opasnije, svoje interese i korist vide upravo u  zamrzavanju ovih procesa!  
FBD posebno naglašava i podseća da za tako šta građani nisu izrazili podršku i poverenje na bilo kojim izborima, a pogotovo da se takvim procesima rukovodi sa pozicija vlasti!

Forum za bezbednost i demokratiju ukazuje da loše artikulisani, ili pak reakcionarni politički zahtevi iskazivani u kontekstu zloupotrebe dosadašnjih uličnih protesta građana, uključujući i reakcije na njih,  ne mogu niti smeju biti povod za politike koje bi koji bi bile opasnije od bilo kog dosadašnjeg vida ispoljavanja nezadovoljstva i netolerancije koji su građane u Beogradu i u Srbiji izveli na ulice i mogle voditi sukobljavanjima sa nesagledivim posledicama.

FBD ne na poslednjem mestu podseća da je aktuelnom stanju povećanih društvenih tenzija i netolerancije doprinelo i vidno odsustvo duha parlamentarizma u Narodnoj skupštini, kao i vidni i zabrinjavajući nedostaci političke kulture  na praktično svim nivoima državne vlasti, kao i u medijima i smatra da je to dalje neodrživo i opasno.

Forum za bezbednost i demokratiju sa velikom zabrinutošću u tom kontekstu  gleda na jučerašnje pozive i najave štrajka glađu pripadnika struktura vlasti -  koji se mogu sagledati i kao manifestacija priznanja vlastite nesposobnosti za dalje obavljanje poverenih im državnih zadataka i odricanje vlastite odgovornosti -  čime se praktično i progresivno sužavaju mogućnosti demokratskog odlučivanja u institucijama države i društva.  

 

.