SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


PRESUDA KARADŽIĆU I PROTESTI GRADJANA

 


Nakon što je pred žalbenim većem međunarodnog suda u Hagu stavljena i poslednja tačka na slučaj Radovana Karadžića Forum za bezbednost i demokratiju, FBD, smatra kako bi je umesto da se koristi za dizanje postojećih političkih tenzija  i nacionalnog nezadovoljstva presuda Karadžiću bolje bilo koristi za podsticanje obnove preko potrebne i nedovršene analize ideologija i politika ljudi koji su uticali na živote miliona drugih, a čije nasleđe i danas oblikuje i utiče na generacije koje sazrevaju u njihovoj senci ili čak u pokušajima reinkarnacije njihove politike.

FBD  sa zabrinutošću gleda na lavinu osuda u medijima i naslove u dnevnoj štampi u Srbiji koje su žustro i nebiranim rečima kritikovale odluku Žalbenog veća. To slikovito pokazuje i kako Srbija nije sprovela istinski unutrašnji dijalog o svojoj ulozi u raspadu bivše zajedničke države.  FBD smatra da su svi aktuelni konflikti koji se odvijaju u skupštini, na ulicama i pred sudovima refleks tog osnovnog političkog pitanja koje Srbija nije uspela da reši od 5. oktobra 2000.  – pitanja odnosa prema Miloševićevom nasleđu i ratovima koje (ni)smo vodili devedesetih godina.


U svetlu događanja u Beogradu tokom prošlog vikenda - ulaska demonstranata u zgradu RTS-a, ’’opsade’’  Predsedništva Srbije i prekršajnih i krivičnih postupaka koji su usledili -  FBD predočava i značaj pitanja na kakav će odjek presuda Karadžiću naići kod učesnika protesta #1 od 5 miliona: 

Da li će osnažiti građanski karakter tog protesta, da li će  iskristalisati njihove zahteve za većim građanskim slobodama i uređenijom državom ( u odnosu na politiku  koja im je to kao pojedincima i društvu uskratila, a koju personifikuje i Radovan Karadžić)  ili će haška presuda radikalizovati opciju najreakcionarnijih elementa srpske političke garniture koji u Karadžiću vide svoj uzor i prizivajući uspešnijeg Miloševića, pokušavaju da preuzmu dalje upravljanje protestima građana. 

                                                                                                                                                                   U Beogradu 21. marta 2019.