Saopštenje za javnost

O VERBALNIM STRATEGIJAMA OKO KOSOVA I KRIMA 

 

Forum za bezbednost i demokratiju objavio je novi broj časopisa VIDICI I PUTOKAZI pod naslovom VERBALNE STRATEGIJE OD KOSOVA DO KRIMA i podnaslovom -  Kako Kremlj koristi  jezik međunarodnog prava kao instrument spoljne politike.

Autor ovog kritičkog eseja je Thomas Dobson, politikolog, Kremljolog, novinar  i prevodlac sa ruskog jezika, a tekst VERBALNE STRATEGIJE OD KOSOVA DO KRIMA zanovan na njegovom masteru iz Ruske i postsovjetske politike, odbranjenom 2017. godine na Koledžu za slovenske i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu. 

Cilj ove studije bio je da  detaljno ispita manipulaciju jezikom medjunarodnog prava koja je u istu ravan - kako pravnu tako i moralnu - stavljala ruske postupke u Gruziji i Ukrajini ( na Krimu i u istočnoj Ukrajini)  sa intervencijama Zapada u Iraku, Kosovu i Libiji  

Za čitaoce u Srbiji posebno će biti zanimljivi oni delovi rada u kojima se autor osvrće na verbalnu strategiju Kemlja i upotrebu povlačenja paralela između samoproglašene kosovske nezavisnosti i aneksije Krima i referenduma o otcepljenju od Ukrajine. 

Moskva je pritom, piše Dobson, udahnula novi život hladnoratovskoj praksi simultanog kritikovanja i preuzimanja retorike druge strane, saobraženu sopstvenim geopolitičkim ciljevima.

U svom pogovoru uz ovaj broj Vidika i putokaza programski direktor FBD Luka Jovanović naglašava da se veoma teško može zaključivati da su slučajevi Kosova i Krima istovetni, ali kako za sve one koji u Srbiji zagovaraju ’’zamrzavanje kosovskog pitanja’’, može biti indikativna Hodsonova konstatacija iz ovog eseja kako je za Rusiju, u istočnoj Ukrajini i Donbasu  „zamrznuti konflikt’’ bio povoljan ishod jer se tako, Hodsnon piše zauvek, zamrzavaju i ambicije Ukrajine u pogledu njenog članstva u EU. 

Ćasopis ’Vidici i putokazi’, koji se bavi pitanjima bezbednosne politike i kulture, FBD objavljuje već osmu godinU. Ovaj broj FBD je objavio u saradnji sa Institutom za modernu istoriju, nezavisnom think - thank organizacijom iz Njujorka, članicom pokreta Open Russia (Otvorena Rusija)  i može se, kao i svi prethodni brojevi ove edicije, naći na portalu www.fbd.org.rs. 
U Beogradu, 29.jula 2018.                                                            INFORMATIVNI SERVIS FBD