Beograd, 15.juli 2023.

                                                                        SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

            TRI KORAKA ZA SANACIJU SLUČAJA NIKITIN


Forum za bezbednost i demokratiju
izražava veliku zabrinutost za stanje u bezbednosnom sistemu Srbije koje se, u slučaju ruskog antiratnog aktiviste Petera Nikitina i njegovog zadržavanja na Aerodromu Beograd, ispoljilo u rasponu od  voluntarizma i diletantizma do praviničke nepismenosti.

FBD smatra da upravo ovaj skandal, kao malo koji pre njega, nedvosmisleno demonstrira štetnost i opasnosti  zloupotrebe i politizacije rada tajnih službi, iznova ukazujući na potrebu njihove kontinuirane i delotvorne demokratske i civilne kontrole i nadzora.

FBD, u tom smislu, ističe da je za početak sanacije sadašnje i neodržive situacije, koja se ukazuje sa iza slučaja Nikitin, od suštinskog značaja preduzimanje sledećih koraka:

1. Sazivanje skupštinskih odbora za bezbednost i ljudska i manjinska prava na kojima bi granična policija i BIA objasnile  svoje postupanje u slučaju Nikitin.

2. Sastavljanje detaljnog izveštaja od strane Zaštitnika građana u kojem bi se razmotrili i javno predočili svi propusti ovih službi u postupanju u slučaju Nikitin.

3. Kritičko preispitivanje i promena dosadašnje politike Vlade Srbije prema strancima koja bi se ogledala u sprečavanju politizacije bezbednosnih provera i pružanju većih i jasnijih garancija kada je u pitanju njihova zaštita od političkog progona iz zemalja iz kojih su izbegli - posebno prema strancima poreklom iz ratom zahvaćenih područja.